Aktuality:

Užitečné kontakty

Screening sluchu novorozenci:

  • Nemocnice na Bulovce – MUDr. Stoilová, MUDr.Vitásková 266 08/2540 a nebo 2439
  • Poliklinika Mazurská – MUDr. Čechová 283 024/317

Dětská neurologie:

http://www.detskaneurologie.cz/ambulance-detske-neurologie#praha

Toxikologická laboratoř – Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 224 919 293

Mykologická poradna – Karmelitská 14, Praha 2, tel. 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady – Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel. 224 963 355

Při problémech s drogami – středisko DROP-IN, tel. 222 221 431