Aktuality:

Milí rodiče,

V těchto dnech bude naše ordinace uzavřena z důvodu dovolené:

7.12.2023 a 27.-28.12.2023

12.1.2024 a 2.2.2024, dále 12.-16.2.2024

V tyto dny mne pro akutní případy zastupuje MUDr.Holá / www.mudrhola.cz / v protější ordinaci, a to pouze po předchozím emailovém nebo telefonickém objednání ordinace.hola@seznam.cz , tel. 602699072. Děkuji za pochopení.

Užitečné kontakty

Screening sluchu novorozenci:

  • Nemocnice na Bulovce – MUDr. Stoilová, MUDr.Vitásková 266 08/2540 a nebo 2439
  • Poliklinika Mazurská – MUDr. Čechová 283 024/317

Dětská neurologie:

http://www.detskaneurologie.cz/ambulance-detske-neurologie#praha

Toxikologická laboratoř – Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 224 919 293

Mykologická poradna – Karmelitská 14, Praha 2, tel. 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady – Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel. 224 963 355

Při problémech s drogami – středisko DROP-IN, tel. 222 221 431