Aktuality:

Dovolená naší ordinace: 21.6.2024, 1.7.-4.7.2024, 15.7.-19.7.2024, 29.7. – 2.8.2024, 19.8.-30.8.2024

V době dovolené naši ordinaci zastupuje pro akutní případy MUDr. Helena Holá po předchozím objednání přes ordinace.hola@seznam.cz

Děkuji za pochopení ! MUDr. Hrubešová

Milí rodiče,

je období respiračních i střevních nákaz a množí se případy neštovic. Při onemocnění dítěte využijte mé rády v sekci Praktické rady.

Přeji všem pevné zdraví. MUDr. Hrubešová

Užitečné kontakty

Screening sluchu novorozenci:

  • Nemocnice na Bulovce – MUDr. Stoilová, MUDr.Vitásková 266 08/2540 a nebo 2439
  • Poliklinika Mazurská – MUDr. Čechová 283 024/317

Dětská neurologie:

http://www.detskaneurologie.cz/ambulance-detske-neurologie#praha

Toxikologická laboratoř – Na Bojišti 1, Praha 2, tel. 224 919 293

Mykologická poradna – Karmelitská 14, Praha 2, tel. 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady – Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel. 224 963 355

Při problémech s drogami – středisko DROP-IN, tel. 222 221 431