Pokus

asdasddadsadasdlasdůlakůlsdlaksdůlkaksdůkasůldkassůkdkasůlsdskdůladskakdůksaůkdůlksdaksdůlsdksaůdkasůldkasdksaůldaskdůlaskdůlkdůskdůksdkasůdslůdkadsldskddasddsldaůldksůlakdkaůksdksda

 

sdsdds,ddsdsdsldsdsddslůdkůkůslůkfdůlfkskdůfkůsfdůfkdsůfůfkdsfdůlfksfkdůlsfkdfkdůlfksdkfůlfkůskfsůdkfůdfkůsfůkklsdkfůlsdfkfůldkf


asdasddadsadasdlasdůlakůlsdlaksdůlkaksdůkasůldkassůkdkasůlsdskdůladskakdůksaůkdůlksdaksdůlsdksaůdkasůldkasdksaůldaskdůlaskdůlkdůskdůksdkasůdslůdkadsldskddasddsldaůldksůlakdkaůksdksda   sdsdds,ddsdsdsldsdsddslůdkůkůslůkfdůlfkskdůfkůsfdůfkdsůfůfkdsfdůlfksfkdůlsfkdfkdůlfksdkfůlfkůskfsůdkfůdfkůsfůkklsdkfůlsdfkfůldkf

AKTUALITY

Dovolená:

Ve dnech 15.-26.8. máme dovolenou a neordinujeme. V urgentních případech se obraťte na zastupující lékařku MUDr.Holou.

Děkuji za pochopení. MUDr.Hrubešová