Aktuality:

Ceník

Výkon Cena [Kč]
Přihláška do mateřské školy, jeslí 200,-
       (každá další přihláška do mateřské školy, jeslí) 50,-
Vyšetření pro řidičský průkaz 500,-
Přihláška ke vzdělání na učební obory, střední a vysoké školy 200,-
       (každá další přihláška ke vzdělání ) 50,-
Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavování (tábory, školy v přírodě apod.) 200,-
Potvrzení pro odklad školní docházky 50,-
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu 250,-
Nepovinné očkování – aplikace 250,-
Vyšetření pro vydání zdravotního/potravinářského průkazu 300,-
Vyplnění formuláře pro 1 pojišťovnu (úraz, apod.) 300,-
Nastřelení 1 náušnice (včetně jedné náušnice) 300,-
Nastřelení páru náušnic (včetně 1 páru náušniček) 600,-
Výpis z dokumentace na vlastní žádost 400,-
Vystavení duplikátu očkov. průkazu a dopsání do zdravotního průkazu 300,-
Vyšetření pro dlouhodobé zahraniční pobyty 600,-
Vyplnění lékařské zprávy a potvrzení v cizím jazyce: minimálně 300,-
Vyšetření CRP – bez lékařské indikace, na žádost rodičů 150,-
Vyšetření (STREPTest) na přítomnost streptokoka ve výtěr z krku 150,-