Aktuality:

O nás

Hrubesova

Dětská lékařka

MUDr.Gabriela Hrubešová

 • Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • Praxe v oboru dětské lékařství  –  Dětské oddělení Svitavská nemocnice a.s.  –  Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LFUK  –  Ordinace PLDD MUDr. Jarmily Kavanové, Poliklinika Prosek
 • Odborné stáže:
  –  Infekční klinika Nemocnice na Bulovce
  –  ÚPMD Neonatologická JIP
  –  Dětská psychiatrická klinika FN Motol
  –  Dětské oddělení Nemocnice Na Bulovce
  –  Neonatologické oddělení Nemocnice Na Bulovce
 • Další vzdělávání
  –  Strategie antibiotické terapie
  –  Diagnostika CRP
  –  Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání
  –  Lékařská etika a komunikace

Dětská sestra se specializovanou způsobilostí

Klára Kuncová

 • Bohaté zkušenosti z mnohaleté praxe v ordinaci Praktického lékaře pro děti a dorost